M11 Projectes

NOM COMPLET MÒDUL: PROJECTES DE DISSENY DE PRODUCTES MECÀNICS.

CURS: SEGON.

HORES TOTALS : 330 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 10 HORES  (DILLUNS DE 18:15 A 19:10   CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.