M13 Projectes Dual

NOM COMPLET MÒDUL: PROJECTES  DUAL.

CURS: SEGON.

HORES TOTALS : 330 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 10 HORES  (DILLUNS DE 15:55 A 17:45  DIMARTS DE 15:00 A  17:45     DIMECRES DE 15:55 A 17:45 DIJOUS DE 16:50 A 17:45 DIVENDRES DE 15:00 A 17:45  CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.