M2 Productes mecànics

NOM COMPLET MÒDUL: DISSENY DE PRODUCTES MECÀNICS.

CURS: PRIMER.

HORES TOTALS : 231 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 7 HORES  (DILLUNS DE 19:10 A 21:00 DIMECRES DE 15:00 A 17:45 I DIVENDRES DE 18:15 A 20:05    CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXAMENS  I  EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.

 

Es necessari calcular per poder dissenyar

En aquest mòdul es fan els càlculs previs per poder dimensionar adequadament