M2 Traçat, tall i conformat

UF1 Preparació i organització del treball 20h

UF2 Traçat i marcat 30 h.

UF3 Tall tèrmic i mecànic 20 h.

UF4 Conformat tèrmic i mecànic. 95 h.