M3 Utils de processat xapa.

NOM COMPLET MÒDUL: DISSENY D’ESTRIS DE PROCESSAMENT DE XAPA I ESTAMPACIÓ.

CURS: SEGON.

HORES TOTALS :198  HORES PER CURS.

HORES SETMANALS :6 HORES  (DIMARTS  DE 16:50 A 20:05  DIMECRES DE 18:15 A 21:00 CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ  EXAMENS I EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.

 

 

En aquest mòdul es dissenyen motlles i matrius per deformar xapa.