M4 Motllos de fosa

NOM COMPLET MÒDUL: DISSENY DE MOTLLES I MODELS DE FOSA.

HORES TOTALS : 99 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 3 HORES  (DIJOUS DE 18:15 A 21:00  CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.