M6 Automatització.

NOM COMPLET MÒDUL: AUTOMATIZACIÓ DE LA FABRICACIÓ.

CURS: SEGON.

HORES TOTALS : 132 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 4 HORES  (DILLUNS DE 19:1015 A 21:00  DIVENDRES DE 18:15 A 20:05 CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.