M7 Taller fabricació.

NOM COMPLET MÒDUL: TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ MECÀNICA.

CURS: PRIMER

HORES TOTALS : 198  HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 6 HORES  (DIMARTS DE 18:15  A 21:00 DIMECRES DE 15:55 A 19:10  CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.