M5 Motlles polimèrics

NOM COMPLET MÒDUL: DISSENY DE MOTLLES PER A PRODUCTES POLIMÈRICS..

CURS: PRIMER

HORES TOTALS : 99 HORES PER CURS.

HORES SETMANALS : 3 HORES  (DIVENDRES DE 15 A 17:45 CURS 17-18)

SISTEMA AVALUACIÓ: RESOLUCIÓ EXEMPLES PRÀCTICS APLICATS.

 

En aquest mòdul s’aprèn a dissenyar un motlle polimèric.